La carrera professional es cobrarà a partir de gener de 2016

El 12 de novembre de 2015, la Mesa Sectorial de Serveis Generals, ha acordat per unanimitat el calendari de pagaments de la carrera professional i de les quanties pendents de la paga extra del 2012. L'STEI Intersindical considera que l'acord és positiu i permetrà començar a cobrar la carrera professional a partir del gener de l'any que ve. 

Carrera professional >60 anys >64 anys
Gen 2016 20% 33% 70%
Gen 2017 35% 66% ----------
Gen 2018 100% 100% ----------

 

Llegeix més...