L'STEI Intersindical celebra la publicació al BOIB la supressió del nivell 33

El BOIB núm. 76, de 16 de juny de 2016, publica la Llei 9/2016, que suprimeix el complement retributiu conegut com a nivell 33.

L’STEI Intersindical, que fa anys que lluita contra aquest privilegi immerescut i denuncia públicament les mangarrufes que s’han arribat a fer per ampliar-lo, celebra que el Parlament de les Illes Balears hagi pres partit clarament contra aquesta injustícia.

Per al sindicat STEI la publicació d’aquesta Llei suposa haver guanyat una batalla. La guerra no està guanyada del tot perquè hi ha la possibilitat que les persones afectades recuperin aquest complement als tribunals.

L’STEI Intersindical demana a les candidatures que es presenten a les eleccions a les Corts Generals per les Illes Balears que assumeixin el compromís de suprimir el nivell 33 en l’Estatut bàsic de l’empleat públic, com a garantia major de liquidar aquesta injustícia.

Ens hem reunit amb la presidenta del Govern Balear

Una delegació de l’STEI Intersindical ens hem reunit amb la presidenta del govern balear, Francina Armengol. L’objectiu era doble. Per una banda informar a la presidenta dels resultats de l’XI Congrés de l’STEI Intersindical pel que fa a la composició de la nova Comissió Executiva i del nou secretari general i de quina és la representativitat actual del nostre sindicat a l’àmbit territorial de les Illes Balears així com quin és el nostre objectiu de creixement.

STEI amb la presidenta del govern

Llegeix més...

Sense ocupació de qualitat no hi ha educació de qualitat

ate01 web

Avui s’ha presentat en roda de premsa la campanya «Sense ocupació de qualitat no hi ha educació de qualitat», amb què l’STEI Intersindical vol posar de relleu que és inajornable millorar les condicions de feina del personal laboral de la Conselleria d’Educació per garantir la integració educativa de les criatures amb necessitats educatives especials i la higiene dels centres educatius.

Llegeix més...

L'STEI reclama requisit de català per al personal de confiança

logo color petit

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques prepara l’Esborrany de Decret d’exigència de coneixements de llengua catalana, que desplega la modificació de la Llei de funció pública que recupera el requisit de català.

L’article 1 d’aquest Esborrany de Decret n’estableix l’àmbit d’aplicació. Una vegada més, el Govern fa comptes excloure d’aquesta mesura el personal eventual. Això significa que els caps de gabinet, els encarregats de premsa, els adjunts de premsa i la resta de personal de confiança no hauran d’acreditar coneixements de llengua catalana per fer feina a l’Administració.

Trenta anys de Llei de normalització lingüística són prou perquè un Govern que vol continuar amb les polítiques de normalització designi gent amb capacitació lingüística per fer feines de confiança.

Ara i sempre, els qui governen han de donar exemple. I no es pot consentir que el Govern exigeixi el requisit de català al personal que entra a fer feina segons els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i, en canvi, n’eximeixi els qui hi entren a fer feina per confiança.

Més enllà d’això, l’STEI Intersindical vol aprofitar el XXX aniversari de la Llei de funció pública per obrir el debat sobre si els alts càrrecs de l’Administració de les Illes Balears haurien d’acreditar també el requisit lingüístic.

Pàgina 13 de 21