Concurs de trasllats funcionaris

Finalment sembla que la convocatòria del concurs serà l’1 de novembre. En uns dies Funció Pública farà arribar als sindicats els llocs de feina que sortiran a concurs per poder comprovar que surten tots els llocs.

Si teniu cap consulta dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Resum del Comitè d'Educació del personal laboral (17 de setembre)

Creació 29 places ATE

Tal com ja avançarem a un anterior Connecta, s'han creat un total de 29 places d'ATE per a totes les illes, en aquests moments la Conselleria d'Educació ha sol.licitat només la dotació d'un total de 6 d'aquestes places:
* 2 places zona Palma
* 2 places zona Manacor
* 1 plaça zona Inca
*1 plaça zona Maó

Una vegada realitzada la dotació econòmica (per aquestes sis places) es podran cobrir noves necessitats amb personal de la borsa vigent. La resta s'aniràn dotan quan els hagin de menester.

Borsa ATE

Avui ens han informat que el nombre de sol·licituds a la borsa d'ATE són aproximadament unes 2500.
La previsió és que la llista provisional d'admesos es pugui tenir enllestida entre novembre i desembre d'enguany.
Les comissions de valoració es convocaran posteriorment a fi de fer una feina intensiva i sense interrupcions fins que estigui tota la borsa baremada, és per aquest motiu que els treballadors que formin part d'aquestes comissions seran substituïts temporalment durant el temps que es necessiti per baremar.

Roba de feina

Com ja passa els darrers cursos durant el mes d'octubre la Conselleria informarà de les condicions per recollir la roba de feina, en principi serà la mateixa botiga per la gent de Mallorca, en canvi a Eivissa està previst poder fer-ho a la Delegació Territorial  d'Eivissa i  a Menorca s'habilitarà un institut a Maó i un altre a Ciutadella perquè el personal amb cita prèvia pugui anar a recollir la roba de feina.
Informarem de totes les novetats sobre aquest punt quan es publiquin les condicions.

Quatre llocs més passen a lliure designació

En la sessió de la Mesa Sectorial del dia 13 de setembre del 2021, a proposta de la Secretaria General d’Hisenda, la Direcció General de Funció Pública va aprovar (amb el vot en contra de tots els sindicats menys un que s’hi va abstenir) modificar quatre llocs de feina: el cap del Servei de Contractació Administrativa, l’interventor adjunt responsable d’auditories, l’interventor adjunt responsable de comptabilitat i sistemes i l’interventor adjunt responsable de fiscalització. A partir d’ara, i a les portes d’un concurs de trasllats que pot adjudicar llocs de feina en propietat, aquests llocs de feina es proveiran per lliure designació, és a dir, a dit.

En el cas dels tres llocs d’interventor adjunt, l’Administració justifica la modificació perquè es tracta “d’un lloc de caràcter directiu”. Pel que fa al Servei de Contractació, han hagut de fer un joc de mans jurídic tot modificant un altre lloc que a hores d’ara no té ni dotació pressupostària. Dos d’aquests llocs són vacants a dia d’avui i es podran adjudicar al concurs de trasllats que es convocarà el mes que ve.

L’STEI Intersindical va demanar a Funció Pública que retiràs aquesta modificació. L’Administració s’hi va negar i ho va sotmetre a votació: tots els sindicats hi varen votar en contra menys un que s’hi va abstenir.

L’STEI Intersindical demana al Consell de Govern que no aprovi aquesta modificació. El Govern de les Illes Balears ha d’aturar de posar llocs clau de l’estructura funcionarial en mans personal designat a dit. Mentrestant, el personal empleat públic de la CAIB veu com el Govern menysté el dret a progressar en la carrera professional i com, any rere any, el sou s’incrementa per davall del que marquen els pressuposts generals de l’estat.

Concurs de trasllats funcionaris CAIB

A la Mesa Sectorial d’avui, 13 de setembre, la directora general de Funció Pública ens ha informat que, finalment, dia 1 d’octubre no es publicarà el concurs, però s’ha compromès que es publicarà al llarg del mes d’octubre.

Pàgina 1 de 7