Manifest de les organitzacions sindicals de les Illes Balears davant les eleccions generals del 20 de desembre

 

Les organitzacions sindicals més representatives de les Illes Balears (UGT, CCOO, USO i STEI Intersindical), ens adreçam a la ciutadania i als partits polítics que presenten candidatures al Congrés dels Diputats i al Senat, el proper dia 20 de desembre, per manifestar les nostres propostes i reivindicacions de cara a una futura acció de govern.

Llegeix més...

Jornada de treball i horari general personal Serveis Generals

Al BOIB núm. 178 del 5 de desembre de 2015 s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals

Nova normativa en la gestió de les baixes mèdiques

De moment, a les Illes Balears, aquest nou model no s'aplicarà fins el proper any.

Al BOE núm. 147 del 20 de juny de 2015 es va publicar la nova normativa en la gestió de les baixes mèdiques que comportarà canvis rellevants que entren en vigor dia 1 de desembre de 2015. El treballador serà el primer a notar les diferències en els procediments d'altes i baixes per incapacitat temporal (IT). Aquesta és una petita guia del que cal saber:

Llegeix més...

Modulació de la jornada de 37,5 h setmanals

Probablement, el dimecres 9 de desembre entrarà en vigor una instrucció del director general de Funció Pública que permet reduir en mitja hora la presència diària al lloc de treball. Dictar aquesta instrucció és potestat exclusiva de l’Administració, atès que es tracta d’una modulació de les 37,5 hores regulades amb caràcter bàsic per la normativa estatal.

Llegeix més...