Restriccions de mobilitat STEI Intersindical

La seu de l’STEI Intersindical de Palma està situada dins l’àrea de restriccions de mobilitat que afecta a la zona bàsica de salut d’Arquitecte Bennàssar. Per aquest motiu a partir de dilluns dia 21 de setembre i mentre siguin vigents les restriccions, només romandrà oberta de 9.30 a 14.00 hores. Per fer consultes durant els matins el telèfon de la seu de Palma és el 971901600 i a l’horabaixa podeu utilitzar els canals telemàtics que l’STEI Intersindical té habilitats.
Recordau que per consultes presencials (amb cita prèvia) teniu els locals d’Inca i Manacor
Per consultes telefòniques els horabaixes teniu disponibles les seus d’ Inca, Manacor, Menorca i Pitiüses.

MAPA CONFINAMENT

 

L’STEI Intersindical demana que s’anul•li la sessió de la Mesa dels Empleats Públics en què el Govern va comunicar de paraula que no fa comptes aplicar l’increment del 2 %

La convocatòria d’aquesta sessió incomplia el reglament d’aquest òrgan: el dia de la sessió era dins el mes inhàbil i no s’hi va aportar prèviament la documentació necessària

El sindicat, segona força en aquesta mesa, considera que s’ha d’anul•lar la sessió perquè aquests defectes de fons i forma vulneren el dret de negociació col•lectiva

Llegeix més...

L’STEI Intersindical demana a Funció Pública que torni a activar el teletreball Covid

L’STEI Intersindical ha registrat un escrit a la Direcció General de Funció Pública per sol·licitar que es torni a activar amb celeritat el teletreball com a fórmula per compaginar les restriccions de mobilitat a què obliga la pandèmia amb la prestació efectiva de serveis.
 
Mentre el Govern espanyol encara no ha aclarit de quins permisos laborals disposaran els progenitors si estan obligats a romandre a casa amb criatures en quarantena però amb resultat negatiu de PCR, el Govern de les Illes Balears pot adoptar una mesura molt senzilla per al personal de Serveis Generals: concedir-los automàticament el teletreball.
 
Aquesta modalitat de prestació de servei serà també l’única possible en casos de persones obligades a estar en quarantena per haver estat en contacte amb infectats, tant en l’àmbit laboral com fora.

El Govern preten anul·lar la pujada retributiva dels seus treballadors

El 6 d'agost es va reunir la Mesa General d'Empleats Públics amb l’únic punt de l’orde del dia d’aplicació del Reial Decret Llei 2/2020.

Aquesta norma estatal determina la pujada retributiva del 2% per a l’any 2020 del personal empleat públic de totes les administracions públiques.

Cal destacar que la major part de les administracions (estatal, autonòmiques i locals) ja han aplicat aquesta pujada al seus treballadors.

A la Mesa General, presidida per les conselleres d’Hisenda i d’Administracions Públiques, l’Administració ha fet la proposta de només aplicar la pujada del 2% a les retribucions bàsiques i, a la vegada, la baixada en la mateixa quantia a un dels complements autonòmics. Aquesta maniobra suposa neutralitzar i, per tant, deixar sense efecte la pujada retributiva dels empleats públics de l’Administració Autonòmica.

L’Administració ha presentat la proposta de paraula, sense cap documentació prèvia ni al llarg de la reunió, la qual cosa demostra la seva nul·la voluntat negociadora.

L’STEI Intersindical, d’acord amb el procediment negociador, ha demanat la retirada de la proposta, davant el posicionament en contra de tota la part social, o si l’Administració la sotmetia a votació. L’administració no ha acceptat cap de les dues propostes i ha aixecat la sessió.

L’STEI Intersindical denuncia que el Govern Balear serà l’única administració que no complirà amb la pujada retributiva dels seus treballadors.

 

Pàgina 1 de 13