L'STEI Intersindical obté la segona posició a la Junta de Personal de Serveis Generals

USO ha guanyat les eleccions sindicals a la Junta de Personal de Serveis Generals que s'han fet el 14 de març de 2019, amb uns resultats que li proporcionen 7 delegats.

L'STEI Intersindical, que optava a revalidar la majoria, ha obtingut la segona posició, amb 433 vots i 5 delegats. Cal remarcar especialment que a Eivissa hem triplicat el nombre de persones que han confiat en nosaltres. Gràcies a la gent que ha format part de la nostra llista, a les persones afiliades que s'han implicat en la campanya als interventors i interventores i, en general, a la gent que ha vengut a votar.

CSIF ha tret també 5 delegats, CCOO, 4, UGT, 3 i SINTTA, 3. Cal donar la benvinguda a aquesta nova força sindical.

Els companys i les companyes de l'STEI Intersindical ens posam a disposició del col·lectiu una vegada més, i esperam fer feina ansa per ansa amb la resta de representants per millorar les condicions de feina i la consideració social del personal empleat públic.

L'STEI Intersindical guanya la carrera professional per al personal interí

La sentència afecta tant el personal laboral com el personal funcionari, que hauran de percebre les quanties de carrera amb efectes des de l’any 2015 i interessos legals de demora

La Sala estima que fins ara existia una discriminació entre el personal fix i el personal temporal

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, amb data de 6 de març de 2019, ha estimat el recurs presentat pels serveis jurídics de l’STEI Intersindical contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que desestimava la pretensió de les persones demandants –funcionàries interines i laborals interines de Serveis Generals de la CAIB– de percebre el complement retributiu de carrera professional.

La sentència del Suprem accepta els arguments esgrimits per les persones demandants, i reconeix que a hores d’ara “existeix discriminació d’aquest personal perquè es condiciona la participació en la carrera professional”. Així mateix, estima el reconeixement del dret de les qui recorren a aquesta carrera professional, amb efectes des del dia que es produïren per al personal funcionari de carrera i laboral fix, amb els interessos legals corresponents. Els serveis jurídics de l’STEI Intersindical han estat representats per la senyora María Canudas.

Podeu consultar la sentència.

Canvi de seu de l'STEI a Eivissa

A partir del dijous 21 de febrer ja no ens trobareu a la seu del Carrer Madrid nº7. Ens traslladam de seu, i a partir de dilluns 4 de març ens trobareu al carrer Arxiduc Lluís Salvador, 10, baixos.

Està situat darrera el Consell Insular i de la Clínica del Rosario.

Us pregam que en aquestos dies tingueu comprensió. Segurament no tindrem telèfon fins al 26 de febrer, i serà el mateix de sempre 971303912.

La seu estarà definitivament operativa el 4 de març.

Per qüestions urgents, podeu trucar a la resta de les nostres seus: www.stei.cat/seus

L’STEI Intersindical demana a la consellera Cladera que cessi el gerent de l’EBAP

stei enllaçats

L’entitat que selecciona el personal de l’Administració de la CAIB
no pot marginar qui s’expressa en català

Dissabte passat, les persones que s’havien presentat al borsí per cobrir interinament llocs de treball del cos superior de l’Administració de la CAIB varen tornar a comprovar que l’Escola Balear d’Administració Pública menysprea la llengua catalana i promou activament l’ús del castellà en els procediments d’ingrés als llocs de treball de la CAIB, en detriment de l’ús de la llengua catalana.

És especialment significatiu que no fa ni un mes que es va aprovar al Consell de Govern un paper banyat anomenat Decret 49/2018, sobre l’ús de les llengües oficials.

Aquest nou episodi de dissabte és la gota que fa vessar el tassó. Com és ben sabut, la major part dels problemes generats a la prova d’informàtica de les oposicions al cos auxiliar administratiu varen ser per mor d’una traducció al català mal feta de la prova original, redactada en castellà. En aquella ocasió, diverses persones es varen posar en contacte amb l’STEI Intersindical per explicar-nos que els representants de l’Administració recomanaven fer l’examen en castellà per evitar problemes.

L’STEI Intersindical alça la veu a favor de l’ús del català a l’Administració; a favor de les persones que (amb l’Administració –de progrés!– en contra) lluiten per mantenir la dignitat que li correspon... I en contra dels qui assenyalen amb el dit la llengua catalana com un problema.

L’STEI Intersindical demana a la consellera Catalina Cladera que cessi el gerent de l’EBAP, Jaime Tovar, responsable directe de la imposició del castellà a les oposicions i als borsins que es convoquen a la CAIB.

Cursos de formació per a personal Auxiliar Tècnic Educatiu ( ATE )

Ja tens disponible a la pàgina web de l'STEI els cursos de formació per a personal ATE atenció i comunicació de l'auxiliar tècnic educatiu a l'alumnat amb discapacitat auditiva  són 20 hores homologades per l'EBAP amb aprofitament, sortirà  el certificat al teu portal del personal, de moment, s'ofereixen a Palma, Inca i Manacor en diferentes dates. Informa-t'en.

Pàgina 1 de 20