Confirmat: el març cobrarem el 24% de l'extra de 2012

Avui s'ha ordenat que aquest mes s'ha de pagar el retorn parcial de la paga extra de desembre de 2012 als treballadors de l'Administració de la CAIB. Per tant, dins la nòmina del mes de març cobrarem el 24% de la paga que ens prengueren el 2012.

L'STEI Intersindical forma part activa de la plataforma unitària que reclama als jutjats el retorn del 100% d'aquesta paga extra. Si les diferents administracions no hi posen remei abans, haurem d'estar pendents de les sentències que vagin sortint.

L’STEI Intersindical guanya les eleccions sindicals del funcionariat de la CAIB

L’STEI és l’únic sindicat que incrementa alhora representants (de 6 a 8) i vots (de 409 a 483) amb una reducció del cens de 400 persones

Avui 5 de març el funcionariat de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB ha triat els 27 delegats que integren la Junta de Personal de Serveis Generals.

L’STEI Intersindical ha obtingut la confiança majoritària, i ha estat l’única força que ha incrementat simultàniament el nombre de vots (un 18,1%, passant de 409 a 483 vots) i el nombre de representants (de 6 a 8).

Llegeix més...

La primera llei d'enguany fa parts i quarts entre el personal al servei de l'Administració de la CAIB

La Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, publicada al BOIB d’aquest dimarts, certifica el tractament desigual que fa aquest Govern respecte dels seus empleats públics en matèria retributiva.

Fent ús d’una tècnica jurídica més que discutida, inclou la disposició final primera que modifica parcialment dos articles de la Llei 13/2014 de Pressuposts de la CAIB per al 2015, i permet, d’aquesta manera, aixecar la suspensió de la carrera professional per al personal al servei de la sanitat pública de les Illes Balears, mentre que per a la resta d’empleats públics (d’Educació i de Serveis Generals) es mantenen suspesos complements retributius. 

Llegeix més...

En defensa de les LLIBERTATS i del DRET DE VAGA

L'STEI Intersindical dóna suport a la Jornada d'acció mundial. El dret a la vaga és un dret fonamental reconegut a gairebé tots els països del món.
La confederació Sindical Internacional (CSI) convoca una jornada d'acció mundial contra la posició del grup d'ocupadors en l'Organització Internacional del Treball (UIT) que intenten acabar amb el dret de vaga.

Concentració: Dimecres 18 de febrer a les 19h davant la Delegació del Govern