Els sous de 2017 creixen un 1%

Els Pressuposts generals de l'estat preveuen una minsa pujada de l'1% del personal empleat públic. Aquest increment, que es farà efectiu en la nòmina de juliol o d'agost (segons les posssibilitats tècniques) és amb efectes retroactius del mes de gener; és a dir, també cobrarem els endarreriments.

Signat l'Acord d'avaluació de competències professionals

L'Administració i els cinc sindicats presents a la Mesa Sectorial de Serveis Generals hem aprovat en la sessió ordinària dels dies 20 i 21 de juliol l'Acord d'avaluació de competències professionals.

El sistema que s'estableix es basa en l'avaluació 360º i s'hi han introduït diverses millores a proposta de la part social. Aquest Acord era imprescindible per poder encarar la fase ordinària de la carrera professional, segons el que disposa l'EBEP.

Està previst que a partir del mes de setembre comencem a negociar l'Acord que regularà la fase ordinària de la carrera professional i els termes en què es farà la primera convocatòria, prevista per a final d'any.

Acord sobre permisos, llicències, vacances i conciliació

El BOIB núm. 86, de 15 de juliol de 2017, publica l'Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la Mesa Sectorial de Serveis Generals. Aquest document serà ratificat pel Comitè Intercentres perquè sigui d'aplicació també al personal laboral.

Oferta pública d'ocupació 2017

A la sessió del 10 de juliol de 2017 de la Mesa Sectorial de Serveis Generals s'ha aprovat l'oferta pública d'ocupació 2017. Si hi sumam les ofertes 2014, 2015 i 2016, aquestes són les places de Serveis Generals que sortiran a oposicions.

Torn lliure
Cos, escala, especialitat 2014 2015 2016 2017 Total Mall Men Eiv For
Administració general
Superior 2 6 16 16 40 39 0 1 0
Advocacia 0 4 1 0 5 5 0 0 0
Gestió 1 2 0 3 6 6 0 0 0
Administratiu 0 2 0 20 22 22 0 0 0
Auxiliar 0 5 22 46 73 66 2 2 2
Ordenança 0 0 10 10 20 15 2 2 1
Administració especial
Facultatiu superior (FS)
FS esc tecnologies i telecomunicacions, esp informàtica 1 1 0 1 3 3 0 0 0
FS esc humanística i c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball 2 2 0 0 4 3 1 0 0
FS esc sanitària, esp veterinària 3 2 3 0 8 4 2 2 0
FS esc sanitària, esp farmàcia 1 0 3 0 4 4 0 0 0
FS esc científica, esp biologia 0 0 3 2 5 5 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyer industrial 0 0 1 0 1 1 0 0 0
FS esc arquitectura 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc recerca, desenv i innovació, esp recerca i desenvolupament 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Fs esc científica, esp química 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc humanística i ciències socials, esp geografia 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc científica, esp ciències ambientals 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc humanística i de ciències socials, esp assessorament lingüístic 0 0 2 1 3 3 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyeria agrònoma 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Facultatiu tècnic (FT)
FT esc enginyeria tècnica, esp enginyeria tècnica de forest 0 3 0 0 3 1 1 1 0
FT esc enginyeria tècnica, esp enginyeria tècnica industrial 1 0 2 1 4 4 0 0 0
FT esc tecnologia de la info i les telecomunicacions, esp informàtica 0 0 5 0 5 5 0 0 0
FT esc humanística i de c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball 0 0 10 0 10 10 0 0 0
FT, esc prevenció de riscos, esp tècnic en prevenció de riscos laborals 0 2 0 0 2 2 0 0 0
FT, esc arquitectura tècnica 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Ajudant facultatiu (AF)
AF esc agents de medi ambient 0 3 0 4 7 2 2 2 1
Facultatiu subaltern (FSB)
FSB esc suport instrumental 0 0 0 4 4 4 0 0 0
Promoció interna
Cos, escala, especialitat 2014 2015 2016 2017 Total Mall Men Eiv For
Administració general
Superior 6 10 14 8 38 37 0 1 0
Advocacia 0 5 0 0 5 5 0 0 0
Gestió 5 3 1 4 13 13 0 0 0
Administratiu 15 10 2 8 35 32 1 2 0
Auxiliar 15 10 2 17 44 37 3 4 0
Ordenança 0 0 0 4 4 2 1 1 0
Administració especial
Facultatiu superior (FS)
FS esc tecnologies de la info i telecomunicacions, esp informàtica 0 2 0 3 5 5 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyeria agrònoma 0 0 0 2 2 2 0 0 0
FS esc humanística i de c socials, esp mercat de treball 0 0 0 2 2 2 0 0 0
Facultatiu tècnic (FT)
FT esc humanística i de c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball 0 0 4 0 4 4 0 0 0
FT esc tecnologies de la info i telecomunicacions, esp informàtica 0 0 0 3 3 3 0 0 0

El Govern opta per la publicitat corporativa en lloc de per la comunicació pública transparent

NO s’ha reunit la Mesa General d’Empleats Públics,
NO s’han convocat més oposicions i NO hi ha cap plaça nova

Ahir es va consumar un despropòsit comunicatiu de proporcions incontrolades al Govern de les Illes Balears. El departament de Comunicació del GOIB va anunciar per terra, mar i aire que s’havia reunit en sessió extraordinària la Mesa General de l’Empleat Públic, presidida per Francina Armengol, per convocar “la major convocatòria d’oposicions de la història a les Illes Balears.” Per rematar-ho, Més per Mallorca anunciava a les xarxes socials “4500 noves places a sanitat, 3000 noves places a educació, 250 noves places a serveis generals”.

Són tres mentides.

Llegeix més...
Pàgina 9 de 21