Cos auxiliar. Ampliació del termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions del segon exercici

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 30 de maig de 2018  s'acorda ampliar el termini per efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió del segon examen, del torn lliure i del torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, del cos auxiliar de l'Administració general de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini de presentació d'al·legacions
fins dia 5 de juny, inclòs

El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té previst publicar el dia 31 de maig, a darrera hora, una guia de resolució del segon exercici, juntament amb els arxius base de la  prova d’informàtica.

Cos Auxiliar. Publicació models i respostes segon exercici

A continuació, podeu consultar els models i els solucionaris corresponents al segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Primer torn, model 2

Segon torn, model 7

Tercer torn, model 1

Comunicat del Tribunal Qualificador

En el moment de la realització del segon exercici del cos auxiliar corresponent a la prova d’informàtica, en els torns 1 i 3, el Tribunal va acordar anular les preguntes 8 i 4, respectivament, a causa de problemes sobrevinguts relacionats amb la distribució de l’arxiu necessari per a respondre a les referides preguntes.

Miquel Gelabert demana a Maria Salom que dimiteixi

IMG 20180514 113409 HHT petita

Arran de la polèmica forçada per la delegada del Govern espanyol a les Illes Balears –que ha tornat a qüestionar els acords de carrera professional a les administracions de les illes, seguint la deriva recentralitzadora del seu partit a Madrid– el secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert, ha demanat avui a Maria Salom que dimiteixi.

Per al sindicat de les Illes, el Govern espanyol fa ingerència en el dret a la negociació col·lectiva a les administracions de les Illes Balears. Aquesta ingerència no se cenyeix a l’àmbit de la carrera professional de les diferents administracions. De fet, mesures com els acords de “millora” que signen els sindicats espanyols amb el Ministeri d’Administracions Públiques limiten la cobertura de places i la convocatòria d’oposicions.

Llegeix més...

Resolució d'admesos i exclosos de la convocatòria per incrementar el nivell de carrera

S'ha publicat la Resolució que fa pública la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria per incrementar el nivell de carrera professional. Es pot reclamar la no inclusió a la llista fins al dia 17 de maig de 2018.

És molt important remarcar que figurar a aquesta llista no implica tenir reconegut el nou nivell: només és una llista de persones que poden participar al procediment. En unes setmanes es publicarà la llista provisional de persones que tenen el nou nivell reconegut.

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. Borsa de Cuiner o Cuinera.

El BOIB núm. 57, de 8 de maig, publica la Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de CUINER o CUINERA. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 28.

Pàgina 5 de 21