Resum de la Mesa Sectorial de Serveis Generals (27/05/2021)

Recuperació dissabte festiu

El personal funcionari de Serveis Generals gaudirà d’un dia més de assumptes propis en compensació de la festivitat de dia 1 de maig que enguany fou en dissabte.

Concurs de trasllats

La directora general ens va informar que l’EBAP està perfilant la proposta de les bases del concurs de trasllats i que aviat les durà a Mesa Sectorial per a negociar-les.

Llegeix més...

Rectificació d’errades del borsí extraordinari d’auxiliar administratiu

Al BOIB núm. 2 del 4 de maig s’ha publicat la Resolució de rectificació d’errades de la convocatòria de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 56 de 29 d’abril de 2021)

Les rectificacions són les següents:

  • La taxa és de 7,21€ i no de 14’44€
  • El nou termini d’inscripció s’allarga fins al dia 25 de maig

Convocatòria extraòrdinaria borsí auxiliar administratiu (Mallorca)

Al BOIB d'avui s'ha publicat la convocatòria per a un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils, del 30 d'abril al 20 de maig

Important: només hi ha 2 maneres de presentació de sol·licituds telemàtica i semitelemàtica: Trobareu tota la informació al punt 4.5 "Presentació de la sol·licitud". Recordau que si voleu presentar-ho al registre de l’EBAP cal cita prèvia

 

Comissió seguiment grups bimbolla

L’Administració té la intenció de començar la reincorporació dels treballadors de

Serveis Generals al llarg del mes de maig. En principi volien començar el dia 3 de maig amb els caps de secció i assimilats i acabar dia 17 de maig amb la resta de personal.

Des de la part social hem expressat, unànimement, la disconformitat amb la frissor de la Direcció General de Funció Pública de començar amb la desecalada, i que aquesta hauria d’anar vinculada al grau d’immunització de al manco un 70%.

Ara que les dades d’incidència als centres de treball de la CAIB pareixen estar controlades, gràcies a l’èxit dels grups bimbolla, des de l’STEI Intersindical trobam que no és el moment de fer experiments amb el personal al servei de l’Administració.

L’STEI Intersindical pensa que no és qüestió de calendaris, sinó que la reincorporació presencial ha d’anar vinculada al grau d’immunització assolit. La directora general ha retirat el document i ens ha emplaçat la setmana vinent per negociar un altre calendari.

El que és segur és que la reincorporació no s’iniciarà dia 3 de maig.

Mesa extraordinària de Serveis Generals (26/04/2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals, reunida avui en sessió extraordinària, s’han tractat els temes següents:

  • Borsí d’auxiliar extraordinari:

S'obrirà un borsí extraordinari per cobrir interinament llocs de feina del cos auxiliar administratiu. La previsió és que dijous es publiqui la convocatòria al BOIB i que divendres comenci el termini per registrar sol·licituds (aquest termini, com a mínim, serà de deu dies).

  • Carrera Professional:

L'estat ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la incorporació dels interins a la carrera professional, està previst que dia 28 d'abril es publiqui la Comissió Bilateral per a tractar aquest tema.

Pàgina 2 de 5