Quatre llocs més passen a lliure designació

En la sessió de la Mesa Sectorial del dia 13 de setembre del 2021, a proposta de la Secretaria General d’Hisenda, la Direcció General de Funció Pública va aprovar (amb el vot en contra de tots els sindicats menys un que s’hi va abstenir) modificar quatre llocs de feina: el cap del Servei de Contractació Administrativa, l’interventor adjunt responsable d’auditories, l’interventor adjunt responsable de comptabilitat i sistemes i l’interventor adjunt responsable de fiscalització. A partir d’ara, i a les portes d’un concurs de trasllats que pot adjudicar llocs de feina en propietat, aquests llocs de feina es proveiran per lliure designació, és a dir, a dit.

En el cas dels tres llocs d’interventor adjunt, l’Administració justifica la modificació perquè es tracta “d’un lloc de caràcter directiu”. Pel que fa al Servei de Contractació, han hagut de fer un joc de mans jurídic tot modificant un altre lloc que a hores d’ara no té ni dotació pressupostària. Dos d’aquests llocs són vacants a dia d’avui i es podran adjudicar al concurs de trasllats que es convocarà el mes que ve.

L’STEI Intersindical va demanar a Funció Pública que retiràs aquesta modificació. L’Administració s’hi va negar i ho va sotmetre a votació: tots els sindicats hi varen votar en contra menys un que s’hi va abstenir.

L’STEI Intersindical demana al Consell de Govern que no aprovi aquesta modificació. El Govern de les Illes Balears ha d’aturar de posar llocs clau de l’estructura funcionarial en mans personal designat a dit. Mentrestant, el personal empleat públic de la CAIB veu com el Govern menysté el dret a progressar en la carrera professional i com, any rere any, el sou s’incrementa per davall del que marquen els pressuposts generals de l’estat.