Oferta pública d'ocupació 2018 (serveis generals CAIB)

A la sessió del dimarts 11 de desembre de 2018 de la Mesa Sectorial de Serveis Generals es va aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'any 2018.

És previst que les convocatòries es negociïn i publiquin dins el primer trimestre de l'any que ve.

 

  TORN LLIURE ESTABILITAT PROMOCIÓ INTERNA
  MCA MEN EIV FOR TOT MCA MEN EIV FOR TOT MCA MEN EIV FOR TOT
COS SUPERIOR 18 1 1   20 35   2   37 25       25
COS D'ADVOCACIA 5       5                    
COS SUPERIOR, ESC. INTERVENCIÓ 1       1                    
COS DE GESTIÓ 2       2 1       1 2       2
COS ADMINISTRATIU 4   1   5 4       4 5       5
COS AUXILIAR 32 4 8 1 45 66 5 6   77 19 2 4   25
COS SUBALTERN 25 2 10   37 12 4 4   20 3   1   4
                               
COS FACULTATIU SUPERIOR                              
ESCALA ARQUITECTURA 1       1           1       1
ESCALA ENGINYERIA                              
ENGINYERIA DE CAMINS                     1       1
ENGINYERIA INDUSTRIAL 1       1 1       1 1       1
ENGINYERIA AGRÒNOMA 1       1           1       1
ENGINYERIA DE MINES           1       1          
ESCALA TIC                              
INFORMÀTICA           1       1          
ESCALA R+D+I                              
RECERCA I DESENVOLUPAMENT 2       2                    
ESTADÍSTICA 2       2 1       1          
ESCALA CIENTÍFICA                              
BIOLOGIA 3   1   4 2       2          
CIÈNCIES AMBIENTALS 1       1                    
QUÍMICA           1       1          
GEOLOGIA 1       1 1       1          
ESCALA HUMANÍSTICA I SOCIAL                              
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC 2       2 4       4          
PSICOLOGIA             2     2          
ESCALA SANITÀRIA                              
FARMÀCIA           3       3          
VETERINÀRIA 4   1   5 2 1 1   4          
MEDICINA      1   1 3 1 2   6          
MEDICINA DEL TREBALL 2 1 1   4                    
                               
COS FACULTATIU TÈCNIC                              
ESCALA ARQUITECTURA TÈCNICA 1       1 1       1          
ESCALA ENGINYERIA TÈCNICA                              
ENGINYERIA TÈCNICA AGRÒNOMA           1       1          
ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL           1       1          
ESCALA TIC                              
INFORMÀTICA 2       2 3       3          
ESCALA CIENTIFICOTÈCNICA                              
MEDI AMBIENT           1       1          
ESCALA HUMANÍSTICA I SOCIAL                              
TREBALL SOCIAL           2       2          
EDUCACIÓ SOCIAL             1     1          
FORMACIÓ           2       2          
MERCAT DE TREBALL 2       2 4   1   5          
ESCALA SANITÀRIA                              
ATS           2   1   3          
INFERMERIA DEL TREBALL 2 1 1   4                    
                               
COS AJUDANT FACULTATIU                              
ESCALA D'AGENTS DE MEDI AMBIENT 1       1 2   1 1 4          
                               
COS AUXILIAR FACULTATIU                              
MECÀNICA I CONDUCCIÓ           9       9