Instruccions ATE 2018-19

La Direcció General d'Innovació Educativa ha publicat les Instruccions per al personal ATE per al curs 2018-19.

Les principals novetats són aquestes:

  • Reconeix que la participació en sortides que excedeixen l'horari laboral és voluntària.
  • Concreta que l'equip de suport ha de convocar el personal ATE a les reunions en què es tracten casos dels alumnes que atén.
  • Suprimeix definitivament el "manteniment" de dispositius.

Aquestes tres novetats responen a les nostres demandes.

Carrera professional: llistes provisionals assoliment nou nivell de carrera (2)

En relació a la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, us informam:

-Que les comissions en data d'11 de juny han fet pública a través de la intranet la llista provisional de persones que assoleixen un nou nivell de carrera i les que no.

-Que s'ha atorgat un termini de tres dies hàbils perquè les persones interessades puguin formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional..

STEI ConnectATE

A l’STEI posam en marxa una innovadora eina de comunicació.

Amb el servei de missatgeria instantània Connecta STEI, rebràs via WhatsApp informació immediata d’obertura de tràmits (concurs de trasllats, comissions de serveis, interinitats, oposicions, etc.), actualitat laboral, cursos, etc.

Si ets afiliat o afiliada, tendrà el servei exclusiu de poder fer consultes a través del Connecta STEI.

Com t’hi pots apuntar? És molt senzill!

  1. Instal·la el WhatsApp al teu mòbil.
  2. Guarda el número 652392371 a la teva agenda de contactes amb el nom STEI ConnectATE.
  3. Envia un missatge de whatsapp al número 652392371 (si ho fas des del mòbil, fes clic al número anterior) de whatsapp amb la paraula CONNECTA, indicant el teu nom, llinatges, DNI, centre de treball (o atur), illa, sector i professió.
Llegeix més...

Borses ATE i neteja: llista definitiva d'aspirants seleccionats

Al BOIB núm. 152 del 3 de desembre de 2016 s’han publicat les Resolucions per la qual s’aproven, segons la proposta definitiva, les llistes d'aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa de treball de personal laboral no permanent de les categories professionals d’auxiliar tècnic educatiu i de neteja de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat per Resolució de 29 de gener de 2016 (BOIB núm. 25, de 23 de febrer)

Pàgina 2 de 4