Instruccions ATE per al curs 2019/20

Des de el Servei d’Atenció a la Diversitat s’han publicat les instruccions per ATE per al curs 2019/20.

L’ADMINISTRACIÓ VULNERA ELS DRETS I LES FUNCIONS DEL COL·LECTIU D’ATE

En data de 10 de juny, com cada any, es publica a la plana del servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’Innovació Educativa les instruccions per al personal tècnic educatiu (ATE) per al curs 2019-2020. La novetat d’enguany és que s’ha prescindit de la pertinent convocatòria de la part social per negociar o informar dels canvis que es volen fer per part d’aquesta direcció general, i han pres una decisió completament unilateral.

A través d’aquest document, es modifiquen les funcions d’ATEs establertes en el Conveni Col·lectiu i se’n vulneren diversos drets. Des del sindicat STEI-intersindical hem sol·licitat la convocatòria d’un comitè extraordinari d’educació per tractar sobre aquest tema i hem fet les passes necessàries perquè l’Administració pública aclareixi aquests fets i que els rectifiqui perquè, en cas contrari, estam disposats a dur endavant les mobilitzacions i actuacions que considerem oportunes.

Palma, 12 de juny de 2019