Instruccions ATE 2018-19

La Direcció General d'Innovació Educativa ha publicat les Instruccions per al personal ATE per al curs 2018-19.

Les principals novetats són aquestes:

  • Reconeix que la participació en sortides que excedeixen l'horari laboral és voluntària.
  • Concreta que l'equip de suport ha de convocar el personal ATE a les reunions en què es tracten casos dels alumnes que atén.
  • Suprimeix definitivament el "manteniment" de dispositius.

Aquestes tres novetats responen a les nostres demandes.