Borses ATE i neteja: llista definitiva d'aspirants seleccionats

Al BOIB núm. 152 del 3 de desembre de 2016 s’han publicat les Resolucions per la qual s’aproven, segons la proposta definitiva, les llistes d'aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa de treball de personal laboral no permanent de les categories professionals d’auxiliar tècnic educatiu i de neteja de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat per Resolució de 29 de gener de 2016 (BOIB núm. 25, de 23 de febrer)