És inajornable abordar el debat sobre l'estabilitat del personal ATE

ATEformacioPETIT

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat al personal ATE fix de 12 mesos que –durant el període en què la resta del personal ATE no té contracte amb l’Administració– haurà d’assistir a unes sessions formatives sobre prevenció de riscos laborals.

Per això l'STEI Intersindical ha registrat un escrtit al director general de Funció Pública on li donam l’enhorabona per la primera acció formativa organitzada per Funció Pública que en 20 anys s’ha destinat al personal auxiliar tècnic educatiu i li fem les consideracions següents:

  • Consideram que l’Administració no pot discriminar la resta del personal ATE, que –ben igual que el personal fix de 12 mesos– té el dret preferent a la formació en temps de feina que garanteix l’article 14.g) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
  • Coincidirem que, en la situació precària en què l’Administració manté la resta del personal ATE, el dret a la formació en temps de feina dels col·lectius que no són fixos a 12 mesos no s’avé del tot amb la necessitat dels centres educatius de mantenir atesos els nins amb necessitats educatives especials durant l’horari lectiu.

Una vegada més es mostra que és inajornable abordar el debat sobre l’estabilitat del personal ATE. En un període de temps raonable, tothom ha d’estar contractat 12 mesos 37,5 hores setmanals. A més, cal reduir l’escandalós percentatge d’interinitat.

Quina formació ha previst l’Administració per al personal que no és fix a 12 mesos? En cas que aquesta formació s’estengui a altres àrees temàtiques, ha calculat l’Administració l’impacte discriminatori que pot suposar per als nins amb necessitats educatives que –en funció de la figura contractual de l’ATE del seu centre– no els atengui personal igualment competent? Volem accentuar la diferència entre ATE de primera i de segona? Volem fer diferències també en la qualitat assistencial que reben les criatures?