Aprovada l'oferta pública d'ocupació 2015 (serveis generals)

A la Mesa Sectorial del 24 de novembre s’ha aprovat l’Oferta pública d’ocupació (personal funcionari) corresponent a l’any 2015 a l’àmbit dels Serveis Generals. Aquesta oferta està configurada aplicant la taxa de reposició que preveu la Llei de pressuposts sobre les places que han quedat vacants el 2014.

Llegeix més...

El Govern incompleix el Decret llei de mobilitat intraadministrativa un dia abans que es convalidi

Convoca les dues primeres places d’atribució temporal de funcions sense haver-ne aprovat el reglament ni haver constituït la comissió de seguiment

Continuen les mentides a la Conselleria d’Administracions Públiques. L’STEI Intersindical denuncia que la Conselleria de María Nuria Riera, la mateixa que va cobrir de mentides la presentació del Decret llei de mobilitat administrativa, ha publicat la primera resolució de convocatòria de dues comissions de serveis d’atribució temporal de funcions a l’Escola Balear d’Administració Pública.

Aquesta convocatòria incompleix el precepte que marca la disposició final segona del Decret llei 2/2013 que avui es convalida al Parlament: encara no s’ha aprovat el reglament que ha d’ordenar aquests procediments.

L’STEI Intersindical demana a la consellera que paralitzi aquesta convocatòria i convoqui la comissió de seguiment prevista en aquest Decret llei per iniciar els tràmits per aprovar el reglament. Si no ho fa així, ens trobarem que el Decret llei, a més de ser una mostra d’autoritarisme, incompetència i cinisme, és paper banyat.

Estam en un moment en què la ciutadania observa amb lupa l’actuació dels poders públics. No ens podem permetre el luxe de tenir una portaveu del govern que, a més de ser mentidera, actua al marge de la pròpia normativa que elabora ella mateixa.

La consellera Núria Riera és una mentidera compulsiva

L’STEI Intersindical demana que dimiteixi avui mateix

El Decret llei de “mobilitat intraadministrativa” no ha estat negociat en cap moment i implica prescindir de centenars d’interins

La consellera de Funció Pública, María Nuria Riera Martos, va presentar ahir als mitjans de comunicació l’Avantprojecte de decret llei de mobilitat intraadministrativa. La portaveu del Govern va dir dues mentides clamoroses sobre aquesta normativa: que l’ha consensuada amb els sindicats i que no implica reduir personal a l’Administració.

Llegeix més...

Ordres de funcions dels llocs de feina de la CAIB

A l'enllaç següent podreu consultar d’una banda, l’enumeració de les ordres de funcions publicades des de l’any 1994 amb la referència del Butlletí Oficial on es varen publicar i les referències de les modificacions i correccions posteriors, i de l’altra, la relació d’ordres de funcions vigents en cada moment.

AVÍS IMPORTANT: aquesta informació no té caràcter oficial i s'ofereix amb caràcter orientatiu per facilitar la consulta de l’històric de les ordres de funcions dels llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears des de l’any 1994, sens perjudici que hi pugui haver ordres de funcions anteriors a aquest any.

Pàgina 6 de 7