Calendari d'oposicions (PERSONAL FUNCIONARI SERVEIS GENERALS)

CALENDARI D’OPOSICIONS (SERVEIS GENERALS)

COSSOS GENERALS

Cos superior

Data

1r exercici

De l’1 al 31 de març

2n exercici

De l’1 al 30 d’abril

3r exercici

De l’1 al 30 de juny

Cos de gestió

Data

1r exercici

De l’1 al 31 de març

2n exercici

Del 15 al 30 d’abril

3r exercici

Del 15 al 30 de juny

Cos administratiu

Data

1r exercici

Del 15 de març

al 15 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

3r exercici

De l’1 al 31 de juliol

Cos auxiliar

Data

1r exercici

De l’1 al 30 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

Cos subaltern

Data

1r exercici

De 15 d’abril
al 15 de maig

2n exercici

Del 15 al 30 de juny

 

COSSOS FACULTATIUS

Cossos fac. superiors

Data

1r exercici

De l’1 al 15 de setembre

2n exercici

Del 15 al 31 d’octubre

3r exercici

?

Cossos fac. tècnics

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

Del 15 d’octubre
al 15 de novembre

3r exercici

?

Cossos ajudant fac.

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

?

 

Cos administratiu

Data

1r exercici

Del 15 de març

al 15 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

3r exercici

De l’1 al 31 de juliol

Cos auxiliar

Data

1r exercici

De l’1 al 30 d’abril

2n exercici

De l’1 al 31 de maig

Cos subaltern

Data

1r exercici

De 15 d’abril
al 15 de maig

2n exercici

Del 15 al 30 de juny

COSSOS FACULTATIUS

Cossos fac. superiors

Data

1r exercici

De l’1 al 15 de setembre

2n exercici

Del 15 al 31 d’octubre

3r exercici

?

Cossos fac. tècnics

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

Del 15 d’octubre
al 15 de novembre

3r exercici

?

Cossos ajudant fac.

Data

1r exercici

De 15 al 30 de setembre

2n exercici

?

Llegeix més...

L'Administració rectifica: places de lliure designació passen a concurs

Les secretaries generals de Presidència, per una banda, i l'Ib-salut, per l'altra, han rectificat les propostes d'incrementar l'estructura de lliure designació a les conselleries.

En les modificacions de la relació de llocs de treball (RLT) que s'han aprovat a la sessió ordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, els serveis i departaments que eren innecessàriament de lliure designació en la proposta que presentaren el mes de març, ara han passat a ser de concurs.

Pel que fa a la Conselleria de Cultura, la modificació que es va aprovar per unanimitat a la Mesa, incrementa el nombre de places creades als centres de cultura.

En canvi, a la Conselleria d'Educació s'han fet tota una sèrie de modificacions que no ens agraden. Requisits molt tancats per a ocupar determinades places. A més, ha quedat palès que és necessari negociar quins són els criteris per assignar personal d'administració i serveis als centres educatius, per evitar moviments discreccionals per part de l'Administració que han generat el vot contrari de tota la part social.

Aprovades les bases de les oposicions dels cossos generals

A la sessió ordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals dels dies 20 i 21 de juliol, l'Administració ha presentat les bases que han de regir les convocatòries d'oposicions als cinc cossos de l'Administració general (torn lliure i promoció interna).

Atès que l'STEI Intersindical optava pel sistema de concurs oposició al torn lliure, ens hi hem abstingut. Les bases, en coherència amb les bases generals, estableixen el sistema d'oposició 100%.

Pel que fa a la promoció interna, finalment el procediment serà un concurs oposició en què la fase de concurs comptarà un 30%.

La previsió és que al mes de setembre es començaran a publicar convocatòries i que els exàmens comencin el mes de desembre o, amb més probabilitat, a partir de la segona quinzena de gener de 2018.

 

Finalment, no serà concurs oposició

A la sessió ordinària dels dies 20 i 21 de juliol de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'STEI Intersindical va presentar una proposta per modificar les bases generals que regiran els procediments selectius que executaran les ofertes públiques 2014-2017.

Atenent que la Llei de pressuposts de l'Estat discrimina el sector de Serveis Generals, i el deixa fora dels processos de consolidació, l'STEI va demanar que les convocatòries d'aquest àmbit fossin un concurs oposició, on l'experiència i mèrits com la formació es tenguessin en compte.

Varen votar a favor de modificar les bases perquè sigui un concurs oposició USO i l'STEI. En contra, UGT i CSI·F. CCOO s'hi va abstenir.

Concurs de trasllats: publicada la llista definitiva d'adjudicacions

Amb data de 2 de maig de 2017 s’exposa als taulers d’anuncis de l’EBAP i —només a efectes informatius— a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i al tauler d’anuncis de les seus de totes les conselleries la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs objecte de la convocatòria del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, ►Mostra els llocs, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat.

Per consultar la proposta definitiva d'adjudicació, clicau aquí.

Per consultar la llista definitiva de baremacions, clicau aquí.

Pàgina 4 de 7