Constituïda la borsa provisional del cos auxiliar

El BOIB núm. 70, de 7 de juny de 2018, publica la constitució d'una borsa temporal del cos auxiliar administratiu, derivada de les notes del primer exercici de les oposicions en curs. Les persones integrants d'aquesta borsa que renunciïn a ofertes de llocs de feina no seran excloses de la borsa definitiva que es constituïrà en acabar el procediment selectiu.

Cos Auxiliar. Publicació dels fitxers, guia de resolució i fitxers solucions exercicis

Publicació dels fitxers base, guia de resolució i fitxers solucions dels exercicis corresponents al segon exercici dels cos auxiliar pel torn lliure i torn de promoció interna (inclosa la reserva per a persones amb discapacitat)

A continuació podeu consultar els fitxers base, guia de resolució i fitxers solucions del segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears:

Fitxers base

Solucionari

Fitxers solució

30 places d'auxiliar als CEIP

La Mesa Sectorial de Serveis Generals –en el marc de la bona feina de creació de noves places d’aquests darrers anys, i donant compliment a l’Acord marc que tenim signat a la Mesa Sectorial d’Educació– ha acordat crear TRENTA LLOCS d’auxiliar administratiu a diferents centres d’educació infantil i primària de les Balears. D’aquests, 24 estan adscrits a un sol centre, i els altres estan adscrits a dos; amb la qual cosa es dotarà de personal d’administració i serveis 36 centres.

S’han creat 20 llocs a Mallorca, 8 a Eivissa, 1 a Formentera i 1 a Menorca.

Per poder-les cobrir mitjançant comissions de servei (o, si es declaren desertes, amb personal interí), aquestes places s’hauran de dotar, cosa que Funció Pública s’ha compromès a tramitar progressivament. L’STEI Intersindical demana que es faci tan aviat com sigui possible.

Novetats sobre oposicions

L'EBAP ha penjat a la seva pàgina web d'oposicions un grapat de novetats:

📆 Publicació de la data prevista del primer examen. Cos superior i cos de gestió
📆 Comunicació sessió oral primer exercici del Cos d'Advocacia
✔️ Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals

Pàgina 3 de 7