Llistes de prelació per a la tria ATE 2019/20

S’han publicat les llistes elaborades per la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitat, classificades per sectors, amb la puntuació i ordre de prelació per a la tria, si s’escau, del personal laboral de la categoria professional ATE que en aquest moment ocupa un lloc de feina de la relació de lloc de treball