Constituïda la borsa provisional del cos auxiliar

El BOIB núm. 70, de 7 de juny de 2018, publica la constitució d'una borsa temporal del cos auxiliar administratiu, derivada de les notes del primer exercici de les oposicions en curs. Les persones integrants d'aquesta borsa que renunciïn a ofertes de llocs de feina no seran excloses de la borsa definitiva que es constituïrà en acabar el procediment selectiu.