Decret 103/2012 modificació règim retributiu funcionaris CAIB

Al BOIB núm. 192 del 22 de desembre de 2012 s'ha publicat el Decret 103/2012, de 21 de desembre , de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears