Convocatòria cursos INAP

Al BOE núm. 79 del 2 d’abril s’ha publicat la resolució de l’Institut Nacional d’Administració Pública de la segona convocatòria del primer semestre de 2019  d’activitats formatives de caràcter general.

Podran participar en les activitats formatives els empleats públics (funcionaris i laborals) o estatutari de l’Administració General de l’Estat, de les Administracions de les Comunitats Autònomes i de l’Administració Local.

Es podran presentar fins a un màxim de tres sol·licituds per persona.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la resolució al BOE.