Cos Superior. Llistes definitives d'aspirants que han superat les proves selectives

El BOIB núm. 133, de 25 d'octubre, publica les llistes definitives d'aspirants que han superat totes les proves per a l'ingrés al Cos superior de l'Administració especial de la CAIB.