Oposicions CAIB: Cos auxiliar. dates repetició del segon exercici de les proves selectives – prova d’informàtica de l'1 al 30 de novembre.

El BOIB núm. 95, de 2 d'agost, publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 20 de juliol de 2018, de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis establert en la Resolució de 26 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

El segon exercici (torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva de persones amb discapacitat) s’ha de desenvolupar de l’1 al 30 de novembre de 2018.