Cos auxiliar. Ampliació del termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions del segon exercici

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 30 de maig de 2018  s'acorda ampliar el termini per efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió del segon examen, del torn lliure i del torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, del cos auxiliar de l'Administració general de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini de presentació d'al·legacions
fins dia 5 de juny, inclòs

El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té previst publicar el dia 31 de maig, a darrera hora, una guia de resolució del segon exercici, juntament amb els arxius base de la  prova d’informàtica.