Cos Auxiliar. Publicació models i respostes segon exercici

A continuació, podeu consultar els models i els solucionaris corresponents al segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Primer torn, model 2

Segon torn, model 7

Tercer torn, model 1

Comunicat del Tribunal Qualificador

En el moment de la realització del segon exercici del cos auxiliar corresponent a la prova d’informàtica, en els torns 1 i 3, el Tribunal va acordar anular les preguntes 8 i 4, respectivament, a causa de problemes sobrevinguts relacionats amb la distribució de l’arxiu necessari per a respondre a les referides preguntes.