Resolució d'admesos i exclosos de la convocatòria per incrementar el nivell de carrera

S'ha publicat la Resolució que fa pública la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria per incrementar el nivell de carrera professional. Es pot reclamar la no inclusió a la llista fins al dia 17 de maig de 2018.

És molt important remarcar que figurar a aquesta llista no implica tenir reconegut el nou nivell: només és una llista de persones que poden participar al procediment. En unes setmanes es publicarà la llista provisional de persones que tenen el nou nivell reconegut.