Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. Borsa de Cuiner o Cuinera.

El BOIB núm. 57, de 8 de maig, publica la Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de CUINER o CUINERA. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 28.