Convocades les oposicions (personal funcionari Serveis Generals)

El BOIB núm. 132 del 28 publica les convocatòries d'oposicions als cossos superior, gestió, administratiu, auxiliar, subaltern i d'advocacia de Serveis Generals de l'Administració de la CAIB. El termini per presentar-hi sol·licituds acaba el 17 de novembre. Podeu accedir a la pàgina que l'EBAP ha preparat específicament per a les oposicions.