La Conselleria no vol les ATE als centres educatius fins al dia 13 de setembre

Contràriament al que afirma la Conselleria d’Educació i Universitat, el Govern vol impedir que les ATE s’incorporin als centres educatius amb el temps necessari per conèixer amb antelació les particularitats de l’alumnat amb què han de treballar i participar a les reunions de coordinació.

El secretari general d’aquesta conselleria, Francesc Gálvez, ha comunicat per escrit a les ATE fixes discontínues i interines de caràcter cíclic (que tenen un contracte de 10 mesos) que els obliga a estar de vacances entre el 4 i el 12 de setembre. Aquesta comunicació, feta amb 3 dies d’antelació, impedeix que aquest personal pugui desenvolupar amb normalitat la seva feina. Així idò, enguany, com cada curs, les ATE fixes discontínues no s’incorporaran efectivament als centres fins que no comencin les criatures.

L’STEI Intersindical, que es va abstenir de signar l’Acord de “millora” que perpetuava aquest despropòsit, demanarà entrevistes amb representants de les famílies per explicar com afecta la nova situació a l’atenció dels nins amb necessitats educatives especials.

A banda d’això, imposar les vacances, i fer-ho de divendres per a dilluns vulnera el Conveni col·lectiu del personal laboral de la CAIB i l’Estatut dels treballadors. El servei jurídic de l’STEI Intersindical està estudiant la millor manera de rebatre aquesta imposició.

Tanta improvisació fa mal al sistema educatiu. L’STEI demana que el Govern retiri aquesta mesura. Cal remarcar que aquesta comunicació ha traslladat als equips directius dels centres educatius i a les ATE una tensió innecessària.