Els sous de 2017 creixen un 1%

Els Pressuposts generals de l'estat preveuen una minsa pujada de l'1% del personal empleat públic. Aquest increment, que es farà efectiu en la nòmina de juliol o d'agost (segons les posssibilitats tècniques) és amb efectes retroactius del mes de gener; és a dir, també cobrarem els endarreriments.