Oferta pública d'ocupació 2017

A la sessió del 10 de juliol de 2017 de la Mesa Sectorial de Serveis Generals s'ha aprovat l'oferta pública d'ocupació 2017. Si hi sumam les ofertes 2014, 2015 i 2016, aquestes són les places de Serveis Generals que sortiran a oposicions.

Torn lliure
Cos, escala, especialitat 2014 2015 2016 2017 Total Mall Men Eiv For
Administració general
Superior 2 6 16 16 40 39 0 1 0
Advocacia 0 4 1 0 5 5 0 0 0
Gestió 1 2 0 3 6 6 0 0 0
Administratiu 0 2 0 20 22 22 0 0 0
Auxiliar 0 5 22 46 73 66 2 2 2
Ordenança 0 0 10 10 20 15 2 2 1
Administració especial
Facultatiu superior (FS)
FS esc tecnologies i telecomunicacions, esp informàtica 1 1 0 1 3 3 0 0 0
FS esc humanística i c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball 2 2 0 0 4 3 1 0 0
FS esc sanitària, esp veterinària 3 2 3 0 8 4 2 2 0
FS esc sanitària, esp farmàcia 1 0 3 0 4 4 0 0 0
FS esc científica, esp biologia 0 0 3 2 5 5 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyer industrial 0 0 1 0 1 1 0 0 0
FS esc arquitectura 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc recerca, desenv i innovació, esp recerca i desenvolupament 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Fs esc científica, esp química 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc humanística i ciències socials, esp geografia 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc científica, esp ciències ambientals 0 0 2 0 2 2 0 0 0
FS esc humanística i de ciències socials, esp assessorament lingüístic 0 0 2 1 3 3 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyeria agrònoma 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Facultatiu tècnic (FT)
FT esc enginyeria tècnica, esp enginyeria tècnica de forest 0 3 0 0 3 1 1 1 0
FT esc enginyeria tècnica, esp enginyeria tècnica industrial 1 0 2 1 4 4 0 0 0
FT esc tecnologia de la info i les telecomunicacions, esp informàtica 0 0 5 0 5 5 0 0 0
FT esc humanística i de c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball 0 0 10 0 10 10 0 0 0
FT, esc prevenció de riscos, esp tècnic en prevenció de riscos laborals 0 2 0 0 2 2 0 0 0
FT, esc arquitectura tècnica 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Ajudant facultatiu (AF)
AF esc agents de medi ambient 0 3 0 4 7 2 2 2 1
Facultatiu subaltern (FSB)
FSB esc suport instrumental 0 0 0 4 4 4 0 0 0
Promoció interna
Cos, escala, especialitat 2014 2015 2016 2017 Total Mall Men Eiv For
Administració general
Superior 6 10 14 8 38 37 0 1 0
Advocacia 0 5 0 0 5 5 0 0 0
Gestió 5 3 1 4 13 13 0 0 0
Administratiu 15 10 2 8 35 32 1 2 0
Auxiliar 15 10 2 17 44 37 3 4 0
Ordenança 0 0 0 4 4 2 1 1 0
Administració especial
Facultatiu superior (FS)
FS esc tecnologies de la info i telecomunicacions, esp informàtica 0 2 0 3 5 5 0 0 0
FS esc enginyeria, esp enginyeria agrònoma 0 0 0 2 2 2 0 0 0
FS esc humanística i de c socials, esp mercat de treball 0 0 0 2 2 2 0 0 0
Facultatiu tècnic (FT)
FT esc humanística i de c socials, esp tècnic en ocupació i mercat de treball 0 0 4 0 4 4 0 0 0
FT esc tecnologies de la info i telecomunicacions, esp informàtica 0 0 0 3 3 3 0 0 0