Concurs de trasllats, proposta definitiva d'adjudicació llocs de treball personal funcionari

El BOIB núm. 57, d'11 de maig de 2017, publica la proposta definitiva d'adjudicació els llocs de treball del personal funicionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.