EBAP convocatòria activitats formatives per al personal de la CAIB

El BOIB núm. 10, de 24 de gener, publica la convocatòria de l'EBAP per a l'any 2017, de les activitats formatives per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.