ATE, Llista provisional de mèrits de la borsa.

S'ha publicat la llista provisional de mèrits de la borsa per a personal ATE. Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions pertinents ( des del 28 de setembre fins al 8 d'octubre ).