Llista provisional de mèrits , borsa personal de neteja

S'ha publicat la llista provisional de mèrits la borsa de la categoria professional de neteja. Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista. ( des del 27 de setembre fins al 7 d'octubre ).