Sense ocupació de qualitat no hi ha educació de qualitat

ate01 web

Avui s’ha presentat en roda de premsa la campanya «Sense ocupació de qualitat no hi ha educació de qualitat», amb què l’STEI Intersindical vol posar de relleu que és inajornable millorar les condicions de feina del personal laboral de la Conselleria d’Educació per garantir la integració educativa de les criatures amb necessitats educatives especials i la higiene dels centres educatius.

L’STEI reivindica que les auxiliars tècniques educatives (ATE), que atenen les criatures amb necessitats educatives especials, tenguin totes contractes de 12 mesos i 7,5 hores (la disparitat actual de formes contractuals i horaris és l’origen de moltes de les disfuncions). Així mateix, en un col·lectiu en què el 35% és personal interí, s’imposa convocar un Pla d’estabilitat de l’ocupació per garantir la cobertura d’aquestes places amb garanties.
Igualment, l’STEI Intersindical ha remarcat que la plantilla del personal de neteja dels instituts no s’ha incrementat en un sol efectiu des del 1999, mentre que els centres educatius han crescut en nombre d’alumnes matriculats i en metres quadrats construïts.

El sindicat ha demanat per escrit a la consellera d’Hisenda i Adminsitracions Públiques que no s’excusi en l’article 20 de la Llei de pressuposts a l’hora de cobrir substitucions, i ha demanat que en el cas del personal no docent dels centres educatius s’entengui que la cobertura de baixes és sempre inajornable i urgent.

Pel que fa a les borses de feina de neteja i ATE, l’STEI ha remarcat que no comparteix el criteri de l’Administració i dels altres quatre sindicats, que han canviat d’opinió inexplicablement i han menyspreat l’experiència laboral a l’Administració. L’STEI Intersindical valora l’experiència a l’Administració i demana al Govern i als altres sindicats que reconsiderin aquest canvi de criteri.