L'STEI reclama requisit de català per al personal de confiança

logo color petit

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques prepara l’Esborrany de Decret d’exigència de coneixements de llengua catalana, que desplega la modificació de la Llei de funció pública que recupera el requisit de català.

L’article 1 d’aquest Esborrany de Decret n’estableix l’àmbit d’aplicació. Una vegada més, el Govern fa comptes excloure d’aquesta mesura el personal eventual. Això significa que els caps de gabinet, els encarregats de premsa, els adjunts de premsa i la resta de personal de confiança no hauran d’acreditar coneixements de llengua catalana per fer feina a l’Administració.

Trenta anys de Llei de normalització lingüística són prou perquè un Govern que vol continuar amb les polítiques de normalització designi gent amb capacitació lingüística per fer feines de confiança.

Ara i sempre, els qui governen han de donar exemple. I no es pot consentir que el Govern exigeixi el requisit de català al personal que entra a fer feina segons els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i, en canvi, n’eximeixi els qui hi entren a fer feina per confiança.

Més enllà d’això, l’STEI Intersindical vol aprofitar el XXX aniversari de la Llei de funció pública per obrir el debat sobre si els alts càrrecs de l’Administració de les Illes Balears haurien d’acreditar també el requisit lingüístic.