QUANTIES FONS SOCIAL 2016 (Personal funcionari i laboral de la CAIB)

Ajudes del fons socialons social per l’atenció del personal al servei de l’Administració del Govern de les Illes Balears (Decret 135/1995 , de 12 de desembre) actualitzat per a l'any 2015.
 
Per obtenir els models de sol·licitud, clicau aquí