Calendari de les proves de llengua catalana (EBAP) convocatòria 2016

El BOIB núm. 31, de 8 de març, publica el calendari per a les proves de llengua catalana organitzades per l'EBAP, per a la convocatòria de l'any 2016.