Manifest de les organitzacions sindicals de les Illes Balears davant les eleccions generals del 20 de desembre

 

Les organitzacions sindicals més representatives de les Illes Balears (UGT, CCOO, USO i STEI Intersindical), ens adreçam a la ciutadania i als partits polítics que presenten candidatures al Congrés dels Diputats i al Senat, el proper dia 20 de desembre, per manifestar les nostres propostes i reivindicacions de cara a una futura acció de govern.

 

Ho fem des del convenciment que estem front a unes eleccions al parlament espanyol, que marcaran el camí dels propers anys, bé per continuar amb les polítiques d'austeritat que hem patit els darrers anys, o bé per capgirar el rumb i començar a pensar en les persones i poder deixar enrere una de les pitjors etapes polítiques de la democràcia. Perquè no sortirem de la crisi fins que recuperem els estàndards de vida que teníem abans del seu inici.

Els punts que, al nostre parer, reclamen una actuació més urgent, i en cap cas poden quedar fora de l’agenda política, són els següents:

1.- Millora del finançament de les Illes i desenvolupament del Règim Especial Balear (REB), recuperant les inversions estatutàries, amb l’objectiu de situar-nos a la mitjana estatal. S’ha de desenvolupar el REB per equilibrar els costos de la insularitat.

2.- Derogació de la Reforma Laboral per crear un nou marc normatiu que torni a equilibrar les relacions entre el capital i el treball. Actualment, la llei laboral està escorada a favor de l’empresariat i és necessari enfortir la negociació col·lectiva per donar també poder als treballadors i a les treballadores en les relacions laborals amb l’empresa.

3.- Posada en marxa de polítiques públiques orientades a la recuperació de l’ocupació de qualitat, amb esment a l’ocupació pública.

4.- Augment del salari mínim interprofessional a 800 euros mensuals el 2016 i recuperació del poder adquisitiu de la classe treballadora.

5.- Impuls de polítiques socials: s’ha de prioritzar una prestació d’ingressos mínims per lluitar contra la desigualtat i la pobresa. També s’ha de garantir el dret a l’habitatge per a tothom.

6.- Recuperació del diàleg en el marc del “Pacto de Toledo” amb el propòsit de revaloritzar les pensions i treballar per la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

7.- Derogació de l’anomenada ‘’Llei Mordassa’’, que ha restringit els drets democràtics de la ciutadania, i derogació de l’article 135 de la Constitució, pel qual les Administracions han de prioritzar en els seus pressupostos l’abonament del deute als bancs i han de limitar el deute públic al 60%.

8.- Derogació de la "LOMCE" i propiciar una nova llei educativa consensuada que afavoreixi una educació gratuïta, inclusiva i de qualitat; el reforçament del sistema sanitari públic, així com del sistema d’autonomia i atenció a la dependència.

9.- Polítiques estatals a favor de la igualtat de drets de totes les comunitats lingüístiques de l’Estat. Afavorir l’ús de la llengua gallega, basca i catalana és fonamental per a la cohesió social.

10.- Impuls d’una política fiscal progressiva i equitativa que doni suficiència als serveis públics i lluiti contra el frau.