El Consell de Govern ratifica els acords per reactivar la carrera professional

El 20 de novembre de 2015 el Consell de Govern ha ratificat l'acord que reactiva la carrera professional a Serveis Generals.