La carrera professional es cobrarà a partir de gener de 2016

El 12 de novembre de 2015, la Mesa Sectorial de Serveis Generals, ha acordat per unanimitat el calendari de pagaments de la carrera professional i de les quanties pendents de la paga extra del 2012. L'STEI Intersindical considera que l'acord és positiu i permetrà començar a cobrar la carrera professional a partir del gener de l'any que ve. 

Carrera professional >60 anys >64 anys
Gen 2016 20% 33% 70%
Gen 2017 35% 66% ----------
Gen 2018 100% 100% ----------

 

A més d'incloure la novetat d'accelerar els pagaments en el cas del personal major de 60 anys (amb un tractament especial dels majors de 64), l'acord actualitza l'enquadrament a 31 de desembre de 2015, amb la qual cosa hi haurà gent que incrementarà un nivell. També s'ha resolt la ponderació de l'experiència dels grups inferiors al B, que s'ha incrementat atès que aquest grup no existeix a la pràctica. S'haurà de dictar una nova resolució d'enquadrament.

Pel que fa a les quantitats pendents de la paga extra del 2012, el Consell de Govern aprovarà imminentment que el desembre de 2015 es farà el pagament d'un 25%. En el cas de Serveis Generals, hem aconseguit que el 2016 se n'aboni el 12,5%. (Si la situació econòmica no ho permet, aquesta quantia s'acumularia al gener de 2017, en què –en aquest cas– en cobraríem el 37,5%).

Paga extra 2012
Des 2015 25%
2016* 12,5%
Gen 2017 25%
Gen 2018 12,5%

 

Pensam que l'acord és digne, i que estabeix les bases perquè el personal empleat públic de Serveis Generals pugui començar a tenir carrera professional per primera vegada en la història amb efectes 1 de gener de 2016.

Podeu consultar l'acord signat el 12 de novembre.