Assemblea Serveis Generals

Davant la suspensió per Acord de Consell de Govern dels acords de carrera professional horitzontal per al personal funcionari i laboral de Serveis Generals, les cinc organitzacions sindicals convocam, de manera unitària, una assemblea per al dilluns 5 d’octubre de 2015 a les 14 h.

L’assemblea es farà simultàniament per videoconferència en aquests centres:

Palma: Sala d’actes de la Conselleria de Treball

Maó: SOIB de Menorca, Poima

Eivissa: EBAP, carretera de Sant Antoni, km. 2,300

Funció Pública s’ha compromès a justificar les absències entre la 13,30 h i l’hora de finalització de l’assemblea sempre que es justifiqui amb un certificat, que s’expedirà en acabar l’assemblea.

CONCENTRACIÓ

Les cinc organitzacions sindicals de Serveis Generals, davant la suspensió de la carrera professional, convocam tothom a la concentració que ha convocat el personal sanitari, per al dia 8 d’octubre de 2015 a les 18 h davant el Consolat de Mar.