Els sindicats de Funció Pública exigeixen al Govern que no faci la política de retallades del PP

Acusen el Govern de posar els empleats públics en la diana en lloc de prendre altres mesures per encarar la crisi

Els sindicats STEI Intersindical, CCOO, USO, UGT i CSI·F, que representen la totalitat dels delegats de la Junta de Personal de Serveis Generals i el Comitè Intercentres (òrgans de representació dels funcionaris i els laborals de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB), han rebutjat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals la intenció del Govern de retallar sous dels empleats públics de Serveis Generals, mitjançant la suspensió de l’acord de carrera professional horitzontal que ha d’entrar en vigor l’octubre d’enguany. Els sindicats de la Funció Pública remarquen que aquesta retallada suposa una discriminació respecte d’altres col·lectius d’empleats públics.

L’Administració s’ha presentat a la Mesa sense cap documentació, amb la pretensió de baratar un dret acordat i pressupostat per al 2015 amb una partida de mesures per recuperar drets que els empleats públics ja han recuperat en altres administracions.

En canvi, els sindicats consideren que els drets que l’Administració va suprimir a cop de Decret llei i Reial decret llei NO s’han de tornar a negociar: són simplement drets que l’Administració ha de retornar. Tots els sindicats han marcat la línia vermella a cobrar les quanties que la Llei de pressuposts preveu per a partir de l’octubre d’enguany. Aquestes quanties estan pressupostades, i la part social disposa de la documentació que ho acredita.

Els sindicats recorden a l’Administració la màxima pacta sunt servanda: el Govern està obligat a complir l’acord firmat.

L’acord de carrera professional fa set anys que està aparcat. L’octubre d’enguany havíem de començar a percebre el 25% de les quanties merescudes. En aquest sentit, cal remarcar que els empleats de la CAIB, durant aquests set anys hem patit un increment desmesurat de càrregues de feina:

            *L’horari s’ha incrementat en 2,5 hores/setmanals

            *La taxa de reposició ha estat la més baixa de tots els empleats públics

            *Ens hem situat a la coa de l’Estat en empleats públics: 48 per cada 1000 hab.

Mentrestant, hem perdut poder adquisitiu a marxes forçades, i se’ns mantenen congelats tota una altra partida d’increments retributius, com ara l’homologació dels complements específics.

ANUNCIAM QUE CONVOCAREM ASSEMBLEES DEL PERSONAL DE SERVEIS GENERALS PER ACORDAR ENTRE TOTS LES MESURES QUE S’ADOPTEN CONTRA AQUESTES RETALLADES PER PART D’UN GOVERN INTEGRAT PER UNS PARTITS QUE EN CAMPANYA VAREN ANUNCIAR EL CONTRARI.

Palma, 18 de setembre de 2015