Aprovat l'acord de carrera profesional de serveis generals CAIB

Finalment, el 4 de maig de 2015, a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i a la reunió entre el Comitè Intercentres i l’Administració, s’ha aprovat per unanimitat l’acord que restitueix la carrera professional al personal de serveis generals (funcionaris de carrera , laborals fixs i indefinits per extingir).

L’aportació principal de l’STEI Intersindical a aquest nou acord ha estat aconseguir que l’enquadrament inicial de la carrera es faci en la data d’efectes econòmics, el dia 1 d’octubre de 2015 (i no el dia 1 de gener de 2011, com preveia l’esborrany inicial). Amb aquesta aportació hem aconseguit que tot el personal fix de serveis generals tengui carrera professional i que, els que ja hi tenien dret, incrementin un estadi.

Aquest dimecres l’acord passarà per la Comissió de Retribucions, divendres s’aprovarà al Consell de Govern i dissabte es publicarà al BOIB.

L’acord inclou el compromís d’emetre les resolucions d’enquadrament en menys d’un mes i l’obligació de pagar el 25% de la carrera professional a partir de l’1 d’octubre de 2015, fermat amb una dotació pressupostària.