L'STEI té recurs presentat contra la mobilitat intraadministrativa

 L’STEI Intersindical ja va advertir que el Decret llei de mobilitat és un nyarro per treure gent al carrer

El sindicat va presentar un recurs contra aquesta disposició atès que vulnera el dret de negociació

 

Ara que s’ha fet públic que el Govern de l’Estat ha estirat les orelles al Govern de les Illes Balears i l’ha amenaçat de dur al Tribunal Constitucional el Decret llei de mobilitat intraadministrativa, volem recordar:

  1. Que durant el procés d’elaboració d’aquest Decret llei el Govern en va elaborar dos esborranys que es contradeien entre ells en el termini de tres dies.
  2. Que, posteriorment, per petició de l’Advocacia, va haver de canviar de dalt a baix la tècnica jurídica del Decret llei.
  3. Que aquest Decret llei regula matèries que l’Estatut bàsic de l’empleat públic descriu clarament com a objecte de negociació I NO ES VA NEGOCIAR.
  4. Que els cinc sindicats presents a la Mesa Sectorial de Serveis Generals ens vàrem concentrar davant Administracions Públiques per denunciar conjuntament aquest despropòsit. Que ja vàrem dir en aquell moment que NO TOT VAL. Que no es pot improvisar i aprovar per via d’urgència modificacions legislatives aberrants amb la idea que la fi justifica els mitjans. Aquest govern vol llevar-se de damunt empleats públics i no escatima esforços a fer-ho fatal.
  5. Que aquell dia la resposta de la Conselleria va ser enviar-nos la Policia Nacional, en lloc de rebre’ns per parlar-ne.
  6. Que les bases i la baremació dels mèrits del concurs de trasllats en curs estan profundament condicionades per aquesta normativa.
  7. Que mentre el Govern balear inverteix els esforços en fer mangarrufes legals encara no ha adaptat la Llei de funció pública a l’EBEP (2007).

És per tots aquests motius que l’STEI Intersindical va interposar una demanda contra l’Acord del Consell de Govern per vulneració dels drets fonamentals, en concret el dret de negociació previst a l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

El Govern ha de canviar immediatament d’actitud i ha de negociar totes les qüestions que afecten els drets laborals del personal empleat públic.