EBAP: presentació de sol·licituds electròniques

Al BOIB núm. 169 del 15 de novembre de 2012 s'ha publicat la Resolució del dirtector gerent de l'EBAP per la qual es preveu la presentació de sol·licitus electròniques.